„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde
© Ondřej Cháb | OWEBs | ondrejchab@seznam.cz