„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde
© Ondřej Cháb | OWEBs | ondrejchab@seznam.cz